Heavenly kid - Bichon Havanais Kennel

Krátka 372
Malé Dvorníky
92901
+421 905 914 948
angelika.reszutyik@gmail.com

NAšI psI - Our dogS

C.I.B., HJCH, SKJCH, CZCH, SKCH, HCH, PLCH, SKGCH, HGCH, CZGCH, HSCH, SKSCH, SKSGCH, CH SKJ Bambalabamba Archibald, Klubový šampión/Club champion 2016, Klubový grandšampión/Club Grandchampion 2018, 3.TOP pes/Dog BKS 2017 - STUD DOG

Archibald pochádza z maďarskej chovateľskej stanice Bambalabamba Bey Szilvásiovej. Je to náš malý poklad. Vo veku 13 mesiacov mal dokončené junioršampionáty z Maďarska aj zo Slovenska. Vo veku 3,5 roka mal dokončené nasledujúce šampionáty: Český šampión krásy, Slovenský šampión krásy, Maďarský šampión krásy, Poľský šampión krásy, Český grandšampión, Slovenský grandšampión, Maďarský grandšampión, Slovenský výstavný šampión, Maďarský výstavný šampión, Slovenský supergrandšampión. Dňa 14.5.2016 v Szilvásvárade splnil podmienky na udelenie titulu C.I.B.

Archibald comes from Hungarian kennel Bambalabamba, owned by Bea Szilvási. He is our little treasure. At the age of 13 months he earned two titles of junior champion: the Hungarian and the Slovak one. Archie at the age of 3,5 years was holding the following titles: Czech champion, Slovak champion, Hungarian champion, Polish champion, Czech grand champion, Slovak grand champion, Hungarian grand champion, Slovak show champion, Hungarian show champion, Slovak super grand champion. At 14.5.2016 in Szilvásvárad Archie fulfilled the conditions of C.I.B. title.

C.I.B., SKJCH, CZJCH, HJCH, HRJCH, PLJCH, SKCH, CZCH, PLCH, HCH, HRCH, RSCH, SKGCH, CZGCH, HGCH, CH ČMKÚ, SKSCH, HSCH, CH SKJ Bernardo Heavenly kid, Klubový šampión/Club champion 2018, 2.TOP Pes/Dog BKS 2017 - STUD DOG

Naša nová nádej, náš odchov ... vo veku 14 mesiacov bol junioršampiónom 5 krajín Related image Na konci výstavnej kariéry je držiteľom 21 šampionátov.

Our future hope, our offspring ... at the age of 14 months he was Junior Champion of 5 countries Related image At the end of his show carrier he holds 21 championships.

23.6.2019

vo veku 4 mesiacov - at the age of 4 months

Baby CH SK, Baby CH H Hernando Heavenly kid

Hernando je náš vlastný odchov, rodičmi sú Királyerdei-Bársony Szamba a Bambalabamba Archibald. Po mame zdedil neskutočnú energiu a zatiaľ sa v kruhu predvádza s touto energiou. 

Hernando is the offspring of our kennel, his parents are Királyerdei-Bársony Szamba and Bambalabamba Archibald. He inherited incredible energy from his mother and so far he is showing off this energy in the ring.