Heavenly kid - Bichon Havanais Kennel

Krátka 372
Malé Dvorníky
92901
+421 905 914 948
angelika.reszutyik@gmail.com

NAšI psI - Our dogS

SKJCH, SKCH, SKGCH Happy Hero Cubanese Biely Lúč, Klubový šampión/Club champion 2014 - RETIRED

Náš prvý chovný pes Happy Hero Cubanese Biely Lúč pochádza z neďalekej chovateľskej stanice Biely Lúč. Som vďačná chovateľke Hermíne Léczesovej za Happyho, ktorý vo veku 12 mesiacov splnil podmienky na udelenie titulu Junior Champion Slovenskej republiky. Happy bol uchovnený v apríli 2012. Teraz si užíva zaslúžený oddych.

Our first stud dog Happy Hero Cubanese Biely Lúč comes from a nearby kennel Biely Lúč. I´m grateful to his breeder Hermína Léczesová, as Happy at the age of 12 months fulfilled the conditions for the title Junior Champion od Slovak Repbulic. Now he is retired.

             

C.I.B., HJCH, SKJCH, CZCH, SKCH, HCH, PLCH, SKGCH, HGCH, CZGCH, HSCH, SKSCH, SKSGCH, CH SKJ Bambalabamba Archibald, Klubový šampión/Club champion 2016, Klubový grandšampión/Club Grandchampion 2018, 3.TOP pes/Dog BKS 2017 - STUD DOG

Archibald pochádza z maďarskej chovateľskej stanice Bambalabamba Bey Szilvásiovej. Je to náš malý poklad. Vo veku 13 mesiacov mal dokončené junioršampionáty z Maďarska aj zo Slovenska. Vo veku 3,5 roka mal dokončené nasledujúce šampionáty: Český šampión krásy, Slovenský šampión krásy, Maďarský šampión krásy, Poľský šampión krásy, Český grandšampión, Slovenský grandšampión, Maďarský grandšampión, Slovenský výstavný šampión, Maďarský výstavný šampión, Slovenský supergrandšampión. Dňa 14.5.2016 v Szilvásvárade splnil podmienky na udelenie titulu C.I.B.

Archibald comes from Hungarian kennel Bambalabamba, owned by Bea Szilvási. He is our little treasure. At the age of 13 months he earned two titles of junior champion: the Hungarian and the Slovak one. Archie at the age of 3,5 years was holding the following titles: Czech champion, Slovak champion, Hungarian champion, Polish champion, Czech grand champion, Slovak grand champion, Hungarian grand champion, Slovak show champion, Hungarian show champion, Slovak super grand champion. At 14.5.2016 in Szilvásvárad Archie fulfilled the conditions of C.I.B. title.

C.I.B., SKJCH, CZJCH, HJCH, HRJCH, PLJCH, SKCH, CZCH, PLCH, HCH, HRCH, RSCH, SKGCH, CZGCH, HGCH, CH ČMKÚ, SKSCH, HSCH Bernardo Heavenly kid, Klubový šampión/Club champion 2018, 2.TOP Pes/Dog BKS 2017 - STUD DOG

Naša nová nádej, náš odchov ... vo veku 14 mesiacov bol junioršampiónom 5 krajín Related image

Our future hope, our offspring ... at the age of 14 months he was Junior Champion of 5 countries Related image

23.6.2019

vo veku 4 mesiacov - at the age of 4 months